2019-12-01 Adventspredikan

2019-12-01 Adventspredikan

1:a adventspredikan med Kurt Larsson
(Tyvärr lite tekniska problem i början, men det blir bättre)

lugnaspingstadmin