Att inte bygga ett Babels torn

Att inte bygga ett Babels torn

Lars-Eric undervisar om faran i att inte ha rätt grund

lugnaspingstadmin