Att inte döma

Att inte döma

Kurt undervisar om hur lätt det är att vara partisk och peka på brister hos andra. Vi måste lära oss se på andra med Guds ögon.

lugnaspingstadmin