Daniel

Daniel

Kurt undervisar om Daniel, om det föredömme han var i att oavsett omständigheter stå fast i sin tro på Gud.

lugnaspingstadmin