Kurt – Min kallelse

Kurt – Min kallelse

Kurt predikar om den kallelse vi fått och hur vi kan upptäcka vad vår kallelse är.

lugnaspingstadmin