Kurt om Lärdomar från Sakarja – Del 1

Kurt om Lärdomar från Sakarja – Del 1

I nya testamentet är Jesaja den mest citerade boken från gamla testamentet, men näst mest kommer från Sakarja. Kurt dyker under två söndagar djupare in i Sakarja bok

lugnaspingstadmin