Om Gudstjänsten – Del 2

Om Gudstjänsten – Del 2

Varför firar vi gudstjänst? Staffan Tranell ger bakgrund, betydelse, mening och tanke.

lugnaspingstadmin