Profeter

Profeter

Kurt undervisar om profeter och profetior, dess betydelse genom tiderna och nu.

lugnaspingstadmin