Självbehärskning

Självbehärskning

Kurt undervisar om självbehärskning, att det är en viktig del att sträva efter

lugnaspingstadmin