Trofasthet

Trofasthet

Kurt undervisar om Guds trofasthet. Gud håller alltid det han lovat, han förändras aldrig. Gud kallar oss inte för att bli framgångsrika, men för att bli trofasta.

lugnaspingstadmin