Våga vara trogen

Våga vara trogen

Staffan undervisade om att ta emot Jesus och att gå i tro, inte låta det man ser styra beslut.

lugnaspingstadmin