Om oss

Lugnås Pingstförsamling är en lokal församling som tillhör samfundet Pingst. Vi vill vara en kyrka för samhället, öppen för alla.

Vi tror

att Gud har skapat världen och att människan är skapad till hans avbild med en fri vilja och evigt liv.

att ondskan är en konsekvens av att människan vänt Gud ryggen och gått sin egen väg genom historien.

att Gud är kärlek och att varje människa är oändligt värdefull för honom.

att Jesus Kristus är Guds väg för att nå människan och föra henne tillbaka till honom.

att Den Helige Ande kan hjälpa oss att leva som Gud vill.

Med kristen menar vi att man tagit ett personligt ställningstagande för Jesus Kristus och fått en konkret erfarenhet av Guds kärlek, helighet och förlåtelse. Bibeln är för oss, den är Guds ord och den är den enda grunden för vår tro. Fastän Bibeln skrevs av många olika författare för mycket länge sen så har den ett mycket aktuellt budskap till oss idag.

Vi vill på olika sätt förmedla vidare till andra människor vad vi tror på och som känns angeläget för oss. Visa på att det finns en mening med livet och att det finns en Gud som är intresserad av, och bryr sig om alla människor. Vi menar att den bästa grunden att bygga sitt liv på är den kristna tron, så att det dubbla kärleksbudskapet från Bibeln – att älska Gud och sin nästa som sig själv – får bli riktlinjerna genom livet.

Medlemskap i Lugnås Pingstförsamling innebär ett djupare deltagande och större ansvar i församlingslivet. Medlem kan man bli om man tror på Jesus och låter sig döpas i vatten.