Lyssna

Carl-Erik Sahlberg – En växande församlings kännetecken

Carl-Erik undervisar om de 9 punkter som ligger till grund för en växande församling

Kurt – Prioritering

Kurt predikar om att prioritera Gud.

Kurt – Om att dö på olika sätt

Kurt undervisar om hur vi bibliskt kan dö på olika sätt.

Kurt – Motivation

Kurt predikar om vad som kan motivera oss att följa Jesus

Staffan – Verklig frid

Staffan predikar om Guds frid, den verkliga friden

Kurt – Jesus på härlighetens berg

Kurt undervisar utifrån texten där Jesus möter Mose och Elia på härlighetens berg.

Kurt – Gud använder våra sinnen

Kurt predikar om hur Gud kommunicerar med oss genom våra sinnen

Kurt – Ett sinnelag som Kalev

Kurt predikar om Kalev, en av spejarna i löfteslandet

Kurt – Att vara en Mor

Kurt predikar om vad mammorna i bibeln kan lära oss

Kurt – Sanningens Ande

Kurt predikar om Den Helige Ande som sanningens Ande