Lyssna

Jens – Resan hem till Gud

Jens Beiron talar om hur vägen hem till Gud skulle kunna se ut för någon som ännu inte tror.

Kurt – Andes frukt i våra liv, Del 1: Guds ord

Kurt predikar om Den helige andes frukt i våra liv och hur Guds ord är centralt.

4 viktiga områden inför framtiden

Predikan av Kurt Larsson

Vänd er bort från avgudarna, till den ende sanne Guden

En predikan av Kurt Larsson

Guds nåd ger styrka – Ronny Pettersson

Ronny predikar om att Guds nåd ger styrka.

Efterföljelse – Att följa Jesus

Kurt visar på ett par exempel i bibeln vad det innebär att följa Jesus

Sänd Mig

Kurt Larsson undervisar utifrån Missionsbefallningen. Om uppdraget att vara en budbärare, att vara trogen uppdragsgivaren och att vi är beroende av Gud för att lyckas med uppdraget.

Döm inte

En predikan av pastor Kurt Larsson

Kallelsen – Lars-Erik

Lars-Erik predikar vår kallelse från Gud.

Tro

Kurt Larson undervisar