Att fullborda loppet

Att fullborda loppet

Staffan talar att bevara tron hela vägen. Varför glider en del bort ibland?

lugnaspingstadmin