Category Archivepodcast

Den fria viljan

Staffan Tranell undervisar om Guds gåva, den fria viljan. Där Gud längtar efter att vi frivilligt skall välja honom.

Guds Storhet

Vi behöver påminna oss om vikten av att lyfta fram Guds storhet. Det räcker inte att prata bara om Fadern, eller bara om Jesus, eller bara om Anden. För att förstå Guds storhets behövs alla sidor.
Kurt undervisar på vår friluftsgudstjänst.

Pingst

Kurt undervisar om Pingsten, den Helige Ande och dess uppgifter.

Kristi Himmelsfärd

Varför firar vi Kristi Himmelsfärd och varför var det så viktigt att Jesus återvände till himlen? Kurt undervisar på vår friluftsgudstjänst om detta.

En härlig tid

En härlig tid – när man har rätt perspektiv.
Staffan Tranell utvecklar sina tankar. Själva undervisningen börjar 17:48 in i mötet, om man vill hoppa direkt till den.
Sångerna som framförs är inte nya, men fina. De är valda utifrån att de inte omfattas av STIM längre.

En orolig tid

Staffan Tranell talar om den oro som många känner. Oron är ständigt närvarande för oss människor, men kanske extra mycket i dessa tider. Som Guds barn får vi inte glömma att lita till honom.

Bibelstudium Kolosserbrevet Del 2

Kurt avslutar här sin djupdykning i Kolosserbrevet.

Bibelstudium Kolosserbrevet Del 1

Ett nytt bibelstudium med Kurt. Den här gången dyker vi in i Kolosserbrevet. Dock inte hela vägen, avslutningen får ni vänta på tills nästa söndag, då kommer den avslutande delen.

Påskens vittnen

Påskens vittnen – en undervisning av Kurt..

Påskdagen

Jesus är uppstånden – Ja, han är verkligen uppstånden!!
Gläd dig över detta och lyssna på Kurt när han talar om påskdagen.