Category Archivepodcast

Trofasthet

Kurt undervisar om Guds trofasthet. Gud håller alltid det han lovat, han förändras aldrig. Gud kallar oss inte för att bli framgångsrika, men för att bli trofasta.

Nattvards apell

Kurt talar inför nattvarden

Daniel del 2

Hur vi kan lära oss vårda relationen till Gud genom att följa Daniels exempel

Daniel

Kurt undervisar om Daniel, om det föredömme han var i att oavsett omständigheter stå fast i sin tro på Gud.

Josef del 2

Kurt fortsätter berätta om Josef. Vad kan vi lära av Josefs liv idag?

Josef del1

Kurt berättar om Josef och hans liv, om det föredömme han var även för oss

Självbehärskning

Kurt undervisar om självbehärskning, att det är en viktig del att sträva efter

Efterföljelse

Kurt pratar om vad det innebär att följa Jesus

Nattvarden

Om Gudstjänsten – Del 2

Varför firar vi gudstjänst? Staffan Tranell ger bakgrund, betydelse, mening och tanke.