Författararkiv

Trofasthet

Kurt undervisar om Guds trofasthet. Gud håller alltid det han lovat, han förändras aldrig. Gud kallar oss inte för att bli framgångsrika, men för att bli trofasta.

lugnaspingstadmin

Nattvards apell

Kurt talar inför nattvarden

lugnaspingstadmin

Daniel del 2

Hur vi kan lära oss vårda relationen till Gud genom att följa Daniels exempel

lugnaspingstadmin

Daniel

Kurt undervisar om Daniel, om det föredömme han var i att oavsett omständigheter stå fast i sin tro på Gud.

lugnaspingstadmin

Josef del 2

Kurt fortsätter berätta om Josef. Vad kan vi lära av Josefs liv idag?

lugnaspingstadmin

Josef del1

Kurt berättar om Josef och hans liv, om det föredömme han var även för oss

lugnaspingstadmin

Självbehärskning

Kurt undervisar om självbehärskning, att det är en viktig del att sträva efter

lugnaspingstadmin

Efterföljelse

Kurt pratar om vad det innebär att följa Jesus

lugnaspingstadmin

Nattvarden

lugnaspingstadmin

Om Gudstjänsten – Del 2

Varför firar vi gudstjänst? Staffan Tranell ger bakgrund, betydelse, mening och tanke.

lugnaspingstadmin