Carl-Erik Sahlberg – En växande församlings kännetecken

Carl-Erik Sahlberg – En växande församlings kännetecken

Carl-Erik undervisar om de 9 punkter som ligger till grund för en växande församling

lugnaspingstadmin