Carl-Erik Sahlberg – En växande församlings kännetecken