Category Archivepodcast

Kurt – Jesus på härlighetens berg

Kurt undervisar utifrån texten där Jesus möter Mose och Elia på härlighetens berg.

Kurt – Gud använder våra sinnen

Kurt predikar om hur Gud kommunicerar med oss genom våra sinnen

Kurt – Ett sinnelag som Kalev

Kurt predikar om Kalev, en av spejarna i löfteslandet

Kurt – Att vara en Mor

Kurt predikar om vad mammorna i bibeln kan lära oss

Kurt – Sanningens Ande

Kurt predikar om Den Helige Ande som sanningens Ande

Kurt – Glöm aldrig vilka vi är

Kurt predikar om att vi inte ska glömma vilka vi är

Stephan Dahl – Bevara ditt hjärta

Stephan Dahl predikar om hur vi kan bevara våra hjärtan.

Anders Skarp – Måste man vara kristen varje dag?

Anders undervisar om vardagslivet som kristen.

Kurt – Aldrig kompromissa med korset

Kurt undervisar om vikten av att aldrig kompromissa med korsets betydelse.

Kurt – Min kallelse

Kurt predikar om den kallelse vi fått och hur vi kan upptäcka vad vår kallelse är.