Category Archive podcast

Kurt – Guds Fadershjärta

Kurt predikar om hur liknelsen om den förlorade sonen perkar på Guds fadershjärta.

Förebilder

Kurt Larsson utgår från Hebréebrevet och talar om vikten av förebilder

Andens frukt, del 3, omständigheter

Kurt Larsson

Andens frukt Del 2

Kurt Larsson fortsätter att undervisa om andens frukt

Vachan – Trons Hjältar

Lugnås gästas av Vachan från Svensk-Indiska Agape Missionen, som predikar om trons hjältar i Hebreerbrevet 11.

Jens – Resan hem till Gud

Jens Beiron talar om hur vägen hem till Gud skulle kunna se ut för någon som ännu inte tror.

Kurt – Andes frukt i våra liv, Del 1: Guds ord

Kurt predikar om Den helige andes frukt i våra liv och hur Guds ord är centralt.

4 viktiga områden inför framtiden

Predikan av Kurt Larsson

Vänd er bort från avgudarna, till den ende sanne Guden

En predikan av Kurt Larsson

Guds nåd ger styrka – Ronny Pettersson

Ronny predikar om att Guds nåd ger styrka.