Den fria viljan

Den fria viljan

Staffan Tranell undervisar om Guds gåva, den fria viljan. Där Gud längtar efter att vi frivilligt skall välja honom.

lugnaspingstadmin