Guds kärlek

Guds kärlek

En predikan av Josef Moe Ekesryd, om Guds kärlek och medmänsklighet.

lugnaspingstadmin