Kallelsen – Lars-Erik

Kallelsen – Lars-Erik

Lars-Erik predikar vår kallelse från Gud.

lugnaspingstadmin