Lyssna

Om Gudstjänsten – Del 1

Varför firar vi gudstjänst? Staffan Tranell ger bakgrund, betydelse, mening och tanke.

Att fullborda loppet

Staffan talar att bevara tron hela vägen. Varför glider en del bort ibland?

Efterföljelse

Kurt Larsson undervisar om att Jesus kallar oss till att följa honom.

Att inte döma

Kurt undervisar om hur lätt det är att vara partisk och peka på brister hos andra. Vi måste lära oss se på andra med Guds ögon.

Att sträcka sig framåt

Kurt undervisar om vikten av att hålla ut, även om håret börjar bli grått.

Den fria viljan

Staffan Tranell undervisar om Guds gåva, den fria viljan. Där Gud längtar efter att vi frivilligt skall välja honom.

Guds Storhet

Vi behöver påminna oss om vikten av att lyfta fram Guds storhet. Det räcker inte att prata bara om Fadern, eller bara om Jesus, eller bara om Anden. För att förstå Guds storhets behövs alla sidor.
Kurt undervisar på vår friluftsgudstjänst.

Pingst

Kurt undervisar om Pingsten, den Helige Ande och dess uppgifter.

Kristi Himmelsfärd

Varför firar vi Kristi Himmelsfärd och varför var det så viktigt att Jesus återvände till himlen? Kurt undervisar på vår friluftsgudstjänst om detta.

En härlig tid

En härlig tid – när man har rätt perspektiv.
Staffan Tranell utvecklar sina tankar. Själva undervisningen börjar 17:48 in i mötet, om man vill hoppa direkt till den.
Sångerna som framförs är inte nya, men fina. De är valda utifrån att de inte omfattas av STIM längre.