Stephan Dahl – Själens längtan efter Gud

Stephan Dahl – Själens längtan efter Gud

Stephan Dahl predikar om våra själars längtan att närma oss Gud och Guds längtan att närma sig oss.

lugnaspingstadmin