Tillsammansgudstjänst

Tillsammansgudstjänst

En predikan av Marie, Talar bl.a. om profeten Samuel, och om att Profeterna i bibeln pekar fram mot Jesus.

lugnaspingstadmin