Vänd er bort från avgudarna, till den ende sanne Guden