Årligt arkiv 2023-12-26

Kurt – Ingenting är omöjligt för Gud

Kurt predikar om hur ingenting är omöjligt för Gud

Vägröjaren

Kurt undervisar om Johannesdöparen

Tillsammansgudstjänst

En predikan av Marie, Talar bl.a. om profeten Samuel, och om att Profeterna i bibeln pekar fram mot Jesus.

Advent

Kurt Larsson predikar

Vaksamhet, väntan

En predikan av Lars-Erik Nyberg

Kurt – Guds Fadershjärta

Kurt predikar om hur liknelsen om den förlorade sonen perkar på Guds fadershjärta.

Förebilder

Kurt Larsson utgår från Hebréebrevet och talar om vikten av förebilder

Andens frukt, del 3, omständigheter

Kurt Larsson

Andens frukt Del 2

Kurt Larsson fortsätter att undervisa om andens frukt

Vachan – Trons Hjältar

Lugnås gästas av Vachan från Svensk-Indiska Agape Missionen, som predikar om trons hjältar i Hebreerbrevet 11.